maestro production
maestro productions video production english video produksion shqip
video production, music video production, tv commercial production, television commercial production about us contact us
maestro productions home video production animation audio production web design & development projects portfolio
animation  

visual effects

Shërbimet tona për efekte vizuele përfshijnë shkrirje të xhirimeve reale dhe skulpturave kompjuterike (CGI) në mënyrë që të krijohen ambiente që duken reale, por që do të ishin të rrezikshme, të shtrejta, apo thjeshtë të pamundshme të zhirohen në film. Kjo poashtu mund të përdoret si shtesë në produksion për të përmirësuar origjinalin, pa u vërejtur nga njerëzit.

Xhirimet VFX duhet të planifikohen shumë më herët në mënyrë që përfundimi të përshtatet me idenë fillestare sa më shumë që është e mundshme. Duke pasur parasysh që efektet vizuele përmbajnë shumëllojshmëri të shkathtësive, duke filluar nga produksioni I modeleve miniature apo animatronics që të përshtaten prapavijat e ngjyrosura, ne merremi me efekte vepruese reale ku përfshihen elementet e  green screen dhe animacionet digjitale: modelimi, animacioni, ndriçimi, efektet prapashtesë, përcjellja e kamerës, përcjellja e objekteve, puna me blue/green screen dhe përzierja (kombinimi).

Ne kemi përvojë në krijimin e sekuencave të efekteve vizuele nga koncepti fillestar deri te mbikqyrja, post produksioni dhe përbërja përfundimtare.

visual effects

animation

  web design & development
  joomla development
  content management system
  domain & web hosting
maestro productions  

 

maestro production maestro production
maestro production
maestro productionmaestro production abouts us contact us sitemap abouts us contact us sitemap abouts us contact us sitemap

 

maestro productions